איתור מוסכי הסדר

סנן לפי

תוצאות חיפוש עבור מוסכים ({{garageResults.length}})

* הדרוג מייצג את חווית השירות של לקוחות הראל מהמוסך בו תוקן רכבם

באפשרותך לבצע חיפוש על כל תחומי החיפוש ולהרחיב את החיפוש המבוקש

התנאים לאישור מסלול ההסדר וקבלת ההטבות:

  • פוליסת רכב מקיף עד 3.5 טון
  • רכב לאחר נזק תאונתי
  • פרטים מלאים על המקרה לרבות פרטי צד ג׳ והנהג המעורב
  • מצב גבייה תקין
  • אישור מוקדם של ההסדר ע"י מחלקת תביעות

חבילת הטבות ללקוח:

  • אחריות על התיקון לשנה אחת
  • רכב חלופי בתנאים מועדפים
  • השתתפות עצמית מופחתת
  • פטור מתשלום דמי כינון